Zamena termostata na bojleru

062/434-499

Bojler je veoma važan uređaj u svakom domaćinstvu, jer obezbeđuje toplu vodu za razne svakodnevne potrebe, kao što su tuširanje, umivanje i drugo. Bojleri su dostupni u različitim veličinama, oblicima i litražama, pa se mogu prilagoditi potrebama različitih domaćinstava. Bojleri se obično dele na električne i gasne. Električni bojleri koriste električnu energiju da zagreju vodu u bojleru, dok gasni bojleri koriste prirodni gas. Oba tipa bojlera imaju svoje prednosti i nedostatke, pa je izbor bojlera prema potrebi korisnika. Kvar termostata na bojleru može dovesti do problema sa zagrevanjem vode, uključujući prekomerno zagrevanje, nedovoljno zagrevanje ili da bojler uopšte ne zagreva vodu. Zamena termostata na bojleru u ovakvim situacijama je neophodna kako bi bojler mogao normalno da funkcioniše, a vi imali vodu za vaše svakodnevne potrebe. Zbog toga je neophodno da se redovno održava i proverava termostat na bojleru.

Zamena termostata na bojleru

Termostat na bojleru služi da kontroliše rad grejača, odnosno da ga uključuje i isključuje prema potrebi, spram zadate temperature. Postoje tri vrste termostata za bojler, regulacioni termostat, sigurnosni termostat i štapni termostat (regulacioni i sigurnosi u jednom). U svakom slučaju, redovno održavanje bojlera je veoma važno kako bi se osigurala sigurnost i optimalan rad. To uključuje redovno proveravanje sigurnosnih uređaja, termostata, grejača, čišćenje kamenca iz bojlera, kao i pravilno podešavanje temperatura na regulacionom termostatu. Budite slobodni da nas pozovete kako za savet, tako i za uslugu koja vam je potrebna. Majstor za popravku bojlera, rado će se odazvati vašem pozivu i izaći vam u susret.

Neispravan termostat bojlera

Kvar termostata, odnosno neispravan termostat na bojleru može dovesti do različitih problema. Ukoliko termostat nije u funkciji, bojler ne može da reguliše temperaturu vode. Ovo može da dovede do povišene temperature vode u bojleru, koju ne može da reguliše neispravan termostat bojlera. Što može da izazove prekomerno trošenje električne energije. Zatim, problem pregrevanja vode u bojleru, pri čemu se stvara pritisak koji je veći od dozvoljenog. Konstantim zagrevanjem vode zbog kvara na termostatu dolazi do ključanja vode u bojleru, a samim tim i velikog pritiska, što može dovesti do pucanja kazana bojlera ili instalacije. Na slici je prikazana vodovodna instalacija koja je pukla zbog prevelikog pritiska i toplote vode izazvana neispravnim termostatom na bojleru.

Pukla cev zbog neispravnog termostata

Pucanje kazana bojlera ili vodovodne instalacije pod pritiskom može biti veoma opasno i može dovesti do ozbiljnih oštećenja bojlera, vodovodne mreže i okoline. Ukoliko dođe do pucanja kazana bojlera, vruća voda će početi da izlazi iz bojlera pod velikim pritiskom, što može dovesti do poplava i oštećenja imovine. Isto tako, može doći do teških povreda korisnika, opekotina nastalih od velike količine pare i vrele vode iz bojlera. Da bi se sprečili ovi problemi vezani za neispravan rad termostata bojlera, potrebno je redovno održavanje bojlera, uključujući proveru sigurnosnog ventila, termostata i drugih komponenti. Veoma je opasna situacija kada je neispravan termostat bojlera, zato vodite računa da ukoliko primetite nepravilan rad bojlera, odmah pozovete stručnog servisera bojlera. Naš majstor za servis bojlera efikasno će izvršiti uslugu zamena neispravnog termostata na bojleru.

Kako zameniti termostat na bojleru

Ukoliko se pitate, kako zameniti termostat na bojleru? Daćemo vam nekoliko smernica na temu zamena termostata na bojleru uradi sam. Imajte u vidu da je ovo posao koji treba da urade stručna lica, jer zdravlje i bezbednost nemaju cenu. Postupak zamene termostata na bojleru obično počinje isključenjem bojlera sa električne mreže. Ovo je važno kako biste izbegli rizik od strujnog udara. Skinite poklopac bojlera, da bi imali pristup termostatu. Raskačite i skinite termostat, a zatim proverite njegovu ispravnost. Ukoliko proverom utvrdite da je termostat bojlera neispravan, zamenite ga novim indentičnim.

Uvek koristite originalne delove, koje je propisao proizvođač. Postavite novi termostat na mesto starog i da ga dobro pričvrstite. Sonda kapilarnog termostata služi da meri temperaturu vode, ona nije dirketno uronjena u vodu, već se ubacuje u cev na prirubnici grejača. Ukoliko imate dva termostata, radni termostat i sigurnosni termostat, prvo se ubacuje sonda radnog termostata, a zatim sonda sigurnosnog termostata koja štiti od pregrevanja.Priključite električnu instalaciju na novi termostat, pazite na redosled žica i njihovu oznaku. Pre vraćanja poklopca uvek proverite da li je sve na svom mestu. Da li ima provodnika koji nisu priključeni, oštećenih delova bojlera. Vizuelno, a najbolje mernim uređajem ispitajte instalaciju i delove bojlera pre puštanja u rad, kako bi bili sigurni u ispravnost samog uređaja.

Kako zameniti termostat

Vratite poklopac bojlera i priključite ga na struju. Proverite da li novi termostat radi ispravno, to se postiže okretanjem točkića u pravcu kazaljke na satu. U položaju skroz levo termostat je isključen. Okretanjem u pravcu na desno termostat će ,,caknuti’’ i signalna lampica na bojleru će zasvetleti. To je znak da je trermostat pustio struju ka grejaču.  Ako niste sigurni u svoje sposobnosti, kao i to da bezbedno zamenite termostat na bojleru, naša iskrena preporuka je kvalifikovani majstor za servis bojlera.

Zamena regulacionog termostata na bojleru

Regulacioni termostat na bojleru služi za podešavanje temperature vode u bojleru. Uglavnom se ta radnja odvija okretanjem točkića na kućištu bojlera. Na taj način se bira željena temperatura vode koja će biti zagrejana u samom bojleru. Termostat je uređaj koji očitava temperaturu vode u bojleru i automatski reguliše rad grejača kako bi održao željenu temperaturu vode. Ispravnost termostata je veoma važna kako bi se osigurala sigurnost, ušteda energije i optimalni učinak bojlera. U slučaju neispravnosti, neophodna je zamena regulacionog termostata na bojleru.

Zamena regulacionog termostata

Regulacioni termostat na bojleru, omogućava korisniku da prilagodi temperaturu vode u bojleru prema sopstvenim potrebama. Bilo da je u pitanju priprema tople vode za kupanje, pranje sudova ili bilo koju drugu svrhu. Pored toga, regulacioni termostat na pojedinim bojlerima može biti programiran kako bi se regulisalo zagrevanje vode u određenim vremenskim intervalima. Ako je termostat potpuno oštećen, to može dovesti do toga da se voda u bojleru uopšte ne zagreva. U ovom slučaju, potrebno je zameniti termostat da bi bojler ponovo počeo da greje vodu.

Zamena sigurnosnog termostata na bojleru

Sigurnosni termostat na bojleru je važan sigurnosni uređaj koji ima za cilj da zaštiti korisnika i bojler od pregrejavanja vode. U slučaju da se temperatura u bojleru poveća iznad sigurnosne granice, sigurnosni termostat će automatski prekinuti napajanje električne energije ka grejaču. To se radi kako bi se sprečilo dalje zagrevanje vode u bojleru, a time i smanjio rizik od oštećenja bojlera ili čak od eksplozije. Zato je veoma važno voditi računa o njegovoj ispravnosti. Blagovremena zamena sigurnosnog termostata na bojleru od strane iskusnog majstor vodoinstalatera.

Zamena sigurnosnog termostata

Sigurnosni termostat je fabrički podešen na određenu temperaturnu vrednost, koja je uvek iznad krajnje temperaturne vrednosti regulacionog termostata. Na primer, ako je podešena temperatura na regulacionom termostatu 70 stepeni, sigurnosni termostat će imati podešenu fiksnu temperaturu na 95 stepeni. Ukoliko regulacioni termostat zakaže i ne isključi grejač kad temperatura vode pređe podešenu, voda će se i dalje zagrevati. Ako se temperatura u bojleru poveća iznad 95 stepeni, sigurnosni termostat će automatski isključiti grejač i prekinuti napajanje električne energije bojlera. Na taj način se sprečava dalje zagrevanje vode. Ukratko, sigurnosni termostat na bojleru služi kao zaštita od prekomernog zagrevanja vode u bojleru, što može dovesti do ozbiljnih problema.

Zamena termostata na kupatilskom bojleru

Termostat u kupatilskom bojleru je veoma važan deo svakog bojlera jer upravlja temperaturom vode. Termostat kontroliše temperaturu vode u bojleru tako da se zagreva samo do željene temperature, što doprinosi smanjenju potrošnje električne energije. Termostat bojlera pomaže da se osigura da temperatura vode u bojleru bude u granicama bezbednosti. Ukoliko primetite da regulacioni ili sigurnosni termostat na vašem bojleru ne funkcioniše ispravno, to bi mogao biti znak da je termostat oštećen i da ga treba zameniti. U tom slučaju potrebna je zamena termostata na kupatilskom bojleru.                                                                                                      

termostat na kupatilskom bojleru

Ako primetite bilo kakve probleme sa bojlerom, kao što su curenje vode iz bojlera, neispravan rad bojlera ili previsok pritisak u bojleru, najbolje je pozvati stručnjaka za popravku bojlera. Majstor vodoinstalater će proceniti situaciju i izvrši neophodne popravke kako bi se obezbedio normalan rad bojlera, a vi bili sigurni i bezbedni. Zato je blagovremena zamena termostata veoma važna ukoliko primetite da je došlo do greške u podešavanju temperature.

Zamena termostata na kuhinjskom bojleru

Zamena termostata na kuhinjskom bojleru obično je potrebna kada su stari termostati oštećeni ili neispravni, te ne mogu regulisati temperaturu vode. U takvim situacijama, potrebno je termostat zameniti novim odgovarajućim termostatom. Kuhinjski bojleri su manjih dimenzija, pa je servis kuhinjskih bojlera za nijansu lakši od klasičnih velikolitražnih kupatilskih bojlera. Naravno, potrebno ih je iskljuciti sa napajanja i sa vodovodne mreže. Zatim, isprazniti vodu iz bojlera, skinuti ih ukoliko su visokomontažni i rasklopiti kako bi došli do termostata. Uobičajno proverimo ispravnost komponenti u samom bojleru, kao i njegovu kompletnu instalaciju. Kad se uverimo u ispravnost instalacije i ostalih delova, menjamo neispravan termostat bojlera. Naravno, ponavljamo da zamenski delovi treba da budu originalni i po specifikaciji proizvođača.

termostat na kuhinjskom bojleru

Iako u kupatilu postoji bojler, mnogi imaju naviku da zbog sigurnosti snabdevanja vodom ugrade i zasebni bojler u kuhinji. Na taj način, u slučaju tuširanja ili kvara velikog bojlera imaju stalan dotok tople vode, koju obezbeđuje mali kuhinjski bojler. Ukoliko vaš mali kuhinjski protočni bojler ne zagreva vodu ili imate neki drugi problem sa njegovom ispravnošću, budite slobodni da nas kontaktirate. Zamena termostata na bojleru je usluga koju pružamo brzo i kvalitetno. Bilo da je potrebna zamena termostata na kuhinjskom bojleru ili nekom drugom bojleru u vašem domu. Kako bi se popravka bojlera uspešno obavila mi vam stojimo na raspolaganju.

Pozovite 062/434-499